Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door schriftelijke opzegging door het lid, door opzegging namens de vereniging of door overlijden van het lid.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden door schriftelijke opgave te doen aan het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap kan pas plaatsvinden nadat vier (4) weken voor het nieuwe verenigingsjaar is opgezegd. Tot aan het einde van het lidmaatschap is men verplicht tot enkele volle kalendermaanden over het lopende verenigingsjaar, waarin de opzegging heeft plaatsgevonden, contributie te voldoen. Restitutie van contributie kan niet plaatsvinden.

Tennisvereniging Slagharen e.o.
Bonte Weverstraat 27
7776 XN Slagharen 

LET WEL: bij opzegging dien je de sleutel in te leveren.