Tijdens een bijzondere ledenvergadering op maandag avond 25 februari jongstleden werd er bij de Tennisvereniging Slagharen en omstreken een aftrap gegeven ten aanzien van de viering van het jubileumjaar 2019. Exact 50 jaar na oprichting van de Slagharense tennisvereniging werd er door een 28-tal tennisleden op een feestelijke wijze stilgestaan bij dit jubileum.

Tijdens een formeel gedeelte werd er door het bestuur eerst stilgestaan bij waar de vereniging staat en waar de vereniging in het nieuwe jaar aan wil werken. Verschillende speerpunten kwamen daarbij aan bod. Na een pauze met champagne werd stilgestaan bij het verleden, samen met oprichter van de vereniging André Beukers werd door jubileumcommissie leden Mariëlle de Vent en Lydia Wellen teruggegaan in de tijd waarbij André de totstandkoming van de vereniging heeft toegelicht. Met mooie anekdotes kwam de geschiedenis terug zoals onder andere de samenwerking die er in de beginjaren was met TOGO Hardenberg en tennisvereniging Zuidwolde, het bijzondere ledenverloop in de beginjaren met wachtlijsten en ook de oud-clubkampioenen kwamen daarbij aan bod. “De wisselbeker van 50 jaar geleden werd daarbij onverwachts uit het stof gehaald. Deze beker heeft een plaats binnen het huidige clubgebouw.”

Verschillende activiteiten
Tijdens verschillende activiteiten zal de Slagharense vereniging aandacht geven aan het jubileumjaar. Zo zullen de jeugd-tossavonden nieuw elan krijgen met onder andere nieuwe begeleider Bart van Dijk. “Wekelijks zullen jeugdleden de weg naar de vereniging kunnen vinden, zo laagdrempelig mogelijk”. Daarnaast zullen zowel de jeugd- als senioren tossavonden op verschillende momenten in het jaar gethematiseerd worden zoal een Carnaval Toss, Pannenkoeken Toss en een Bitterballen Toss. Deze activiteiten vinden plaats naast de reguliere activiteiten zoals de competitie, clubkampioenschappen en het open toernooi. Een grote jubileumdag zal plaatsvinden op zaterdag 29 juni, op deze dag zal er voor de leden van de vereniging een HIT training plaatsvinden, tennistrainer Sven Boers licht tijdens de vergadering toe “het gaat daarbij allemaal om conditie en uithoudingsvermogen, een tennisracket komt er daarbij niet aan te pas”. Op deze dag zal er tevens voor leden en genodigden een receptie plaatsvinden, daarnaast in de avond voor de leden en aanhang een feestavond. In het nieuwe jaar wil de vereniging samen met tennistrainer Sven Boers ook samenwerken met scholen in de omgeving door opnieuw schooltennis aan te bieden.

Maak kennis met tennis
De vereniging vindt dat de (tennis)sport laagdrempelig dient te zijn, voor zowel jeugd als senioren. Maar ook dat de eigen leden gewaardeerd en behouden dienen te worden. Om nieuwe leden enthousiast te maken voor de tennissport in Slagharen gaat de Slagharense vereniging in dit speciale jaar een gratis jaarlidmaatschap aanbieden voor alle jeugd tot en met 19 jaar in Slagharen en omgeving. In het kader van 50 jaar Tennisvereniging Slagharen krijgen nieuwe seniorenleden 50% korting op het lidmaatschap. Worden ze lid gemaakt door bestaande leden, dan krijgen deze bestaande leden ook nog eens maximaal 50% korting. Veel bijzondere kortingen. Op zaterdag 30 maart zal de vereniging een open tennismiddag houden voor potentiële leden om kennis te maken met tennis van 12.00 tot 16.00 uur.

In hieropvolgende nieuwsberichten op deze site zullen we meer aandacht besteden aan andere besproken zaken.