LIDMAATSCHAP

LIDMAATSCHAP

Wil jij lid worden van onze gezellige tennisvereniging? Dat kan digitaal op deze pagina. Het ophalen van de sleutel na aanmelding kun je doen bij Herman Weekamp.

Na aanmelding wordt jouw mailadres ook meteen opgenomen in de nieuwsbrief mailinglist, zodat jij op de hoogte blijft van alle activiteiten en bijzonderheden binnen de vereniging.

Lidmaatschap Per jaar Per kwartaal Per maand
Jeugd t/m 10 jaar* € 50,00 € 12,50 € 4,17
Jeugd 11 t/m 19 jaar* € 66,00 € 16,50

€ 5,50

Jeugd all-in lidmaatschap (18 lessen, competitie deelname en jaarlidmaatschap) € 200,00 € 50,00 € 16,67
Senioren, 20 jaar en ouder € 124,00 € 31,00 € 10,33

 

GEZINSKORTING

25% op lidmaatschap bij 3e gezinslid

50% op lidmaatschap 4e gezinslid

Gratis lidmaatschap voor het 5e gezinslid

Voorwaarde: korting geldt op het goedkoopste lid en het betreft hierbij kosten kaal lidmaatschap.

Sleutelgeld*                  € 12,00

* Wordt teruggestort indien bij beëindiging lidmaatschap sleutel wordt ingeleverd.

Het lidmaatschap wordt altijd voor een volledig kalenderjaar aangegaan. Indien lidmaatschap tijdens kalenderjaar wordt aangegaan is contributie verschuldigd vanaf het eerstvolgende kwartaal. Voor hen die een machtiging hebben afgegeven aan TV Slagharen, zal de contributie in 4 termijnen (februari-mei-augustus-november) van de rekening worden afgeschreven. Degenen die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen in februari een nota.

Zomerchallenge 

Om leden van andere sportverenigingen de kans te geven om tijdens de zomerstop de conditie op peil te houden hebben we ook dit jaar weer een zomerlidmaatschap! Het zomerlidmaatschap is geldig van juni t/m augustus (3maanden) en de kosten hiervan zijn (eenmalig) voor jeugd t/m 18 jaar € 17,50 en voor senioren € 35,-.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door schriftelijke opzegging door het lid, door opzegging namens de vereniging of door overlijden van het lid. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden door schriftelijke opgave te doen aan het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap kan pas plaatsvinden nadat vier (4) weken voor het nieuwe verenigingsjaar is opgezegd. Tot aan het einde van het lidmaatschap is men verplicht tot enkele volle kalendermaanden over het lopende verenigingsjaar, waarin de opzegging heeft plaatsgevonden, contributie te voldoen. Restitutie van contributie kan niet plaatsvinden.

Tennisvereniging Slagharen e.o. Spinnerijstraat 24, 7776 XR Slagharen.  

LET WEL OP: bij opzegging dien je de sleutel in te leveren.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 43951898

Clubhuis ‘Break’

Turflaan 1
7776 BJ Slagharen

KVK-nummer

40060623